Anjas ha­ve

BT - - TV- GUIDE -

Hvor­dan går man i gang med at an­læg­ge en ha­ve? Hvad er den sid­ste nye trend in­den for plan­ter og blom­ster? Og hvad er det egent­lig, der er så dej­ligt ved at gå i ha­ven? I en helt ny pro­gram­se­rie i ty­ve af­snit by­der TV 2 Fris fa­ste ha­ve­eks­pert Anja Bar­fod bå­de se­er­ne og for­å­ret vel­kom­men, når hun går i gang med at op­byg­ge he­le fi­re for­skel­li­ge ha­ver på det skøn­ne Krab­be­slund. Se med og få mas­ser af go­de tip til driv­hu­set, blom­ster­ha­ven, køk­ken­ha­ven og gård­ha­ven.

TV 2 FRI MAN­DAG 22.20 ’ I

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.