Far­vel nat­te­søvn

BT - - TV- GU­I­DE -

Hvis du al­li­ge­vel har svært ved at sove, så vil nat­gy­se­ren ’ Orp­han’ med ga­ran­ti øde­læg­ge re­sten af din nat­te­søvn. Ka­te og Jo­hn Co­le­man er ved at genop­byg­ge de­res æg­te­skab. Ka­te er tid­li­ge­re al­ko­ho­li­ker men på ret­te vej, da par­ret be­slut­ter at adop­te­re end­nu et barn, for­u­den de­res søn og døv­stum­me dat­ter. Par­ret fal­der pla­dask for den ni- åri­ge rus­si­ske pi­ge Est­her på bør­ne­hjem­met. Men der går ik­ke læn­ge, før især Ka­te be­mær­ker, at no­get er helt galt. KA­NAL 5 ONS­DAG 00.50 ’ ORP­HAN’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.