Atom­kapløb i Nor­ge

BT - - TV- GUIDE -

Fra på man­dag kan du op­le­ve den nor­ske tv- se­rie, der lag­de ga­der­ne øde ved pre­mi­e­ren i hjem­lan­det. ’ Kam­pen om det tun­ge vand’, der bl. a. har Sø­ren Pil­mark på rol­le­li­sten, skil­drer en af de vig­tig­ste og mest vel­lyk­ke­de sa­bo­ta­ge­ak­tio­ner un­der An- den. Ver­denskrig. I før­ste del bli­ver den ty­ske vi­den­skabs­mand Wer­ner Hei­sen­berg ind­lem­met i et top­hem­me­ligt na­zi­pro­jekt.

Han skal ud­vik­le den før­ste atom­bom­be, og til det for­mål er der brug for tungt vand. Van­det bli­ver be­stilt hos Norsk Hy­d­ros fa­brik i Rjukan. Men den nor­ske pro­fes­sor Leif Tron­stad fat­ter mi­stan­ke og ad­va­rer de al­li­e­re­de. TV2 MAN­DAG 20.35 ’ KAM­PEN OM THE TUN­GE VAND’

Chri­stoph Bach som Wer­ner Hei­sen­berg og Sø­ren Pil­mark som Ni­els Bo­hr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.