En glad Ro­se

DA­GENS TIP lør­dag

BT - - TV -

Edith er stuk­ket af med sin lil­le dat­ter. Vil fa­mi­li­en op­da­ge hen­des hem­me­lig­hed? Sam­ti­dig kan en glad Ro­se for før­ste gang vi­se Down­ton frem for At­ti­cus og hans for­æl­dre. Blandt tje­ne­ste­fol­ke­ne be­mær­ker Mo­les­ley, at Dai­sy er ved at mi­ste mo­det i for­hold til si­ne stu­di­er. Han læg­ger en plan, der skal få hen­de til at hol­de næ­sen i bø­ger­ne. Down­ton Ab­bey DR1: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.