Tæt jysk du­el

BT - - TV -

Sil­ke­borg tør­ner sam­men med Søn­derjy­skE på Ma­scot Park i 27. spil­ler­un­de. Vær­ter­ne gik på vin­ter­pau­se som liga­ens su­veræ­ne bund­prop, men Kim Poul­sen har få­et sat godt skik på hol­det, der har gjort det so­lidt i for­å­ret. Gæ­ster­ne be­gynd­te for­å­ret godt, men hol­det er gå­et i stå den se­ne­ste tid, hvor det især har kne­bet i det off en­si­ve. Fod­bold TV3 SPORT 1: 16.30

Åre Året er 1965, og Ro­bert Kin­caid id er i M Ma­di­sond Co­un­ty for at ta­ge bil­le­der. Han er pro­fes­sio­nel fo­to­graf for "Na­tio­nal Geo­grap­hic" og har rejst det me­ste af ver­den ty nd, men nu er han i Ma­di­son Co­un­ty – og fa­ret vild. Fran­cesca er ale­ne hjem­me. Hen­des mand og to børn er kørt til dyrskue og kom­mer først hjem fi re da­ge se­ne­re. En bil kom­mer kø­ren­de, og Cin­caid sti­ger ud. Med det sam­me fø­ler hun sig dra­get af ham. Bro­er­ne i Ma­di­son ... Ka­nal 4: 21.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.