Bryl­lup i sig­te?

DA­GENS TIP søn­dag

BT - - TV -

Hans Pil­gaard har fem gift emod­ne par på be­søg til end­nu en gang quiz. Det kan væ­re dyrt at si­ge ja til hin­an­den, men det hjæl­per da med en dej­lig check til for­må­let. Først gæl­der det dog li­ge om at væ­re hur­tigst på aft ræk­ke­ren! Hvem mon får chan­cen for at få op­fyldt de­res vil­de­ste bryl­lups­drøm­me? Hvem vil væ­re mil­li­o­nær? TV 2: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.