Be­fri­el­sen fejres

DA­GENS TIP man­dag

BT - - TV -

4. maj 1945 om aft enen fi k dan­sker­ne det glæ­de­li­ge be­fri­el­ses­bud­skab i ra­dio­en. I aft en høj­ti­de­lig­hol­des 70- året for Dan­marks be­fri­el­se i Min­de­lun­den i Ryvan­gen, der blev ind­vi­et i 1950 som min­de for de dan­ske mod­stands­folk, der faldt un­der be­sæt­tel­sen. Det sker med del­ta­gel­se af kon­ge­hu­set og re­ge­rin­gen. Ce­ci­lie Beck er vært. Dan­mark frit TV 2: 19.25

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.