Vil­la til vol­den

DA­GENS TIP tirs­dag

BT - - TV -

Pro­gram­met er ta­get til smuk­ke Thurø i Det Syd­fyn­s­ke Øhav, hvor mæg­ler­ne skal gæt­te pri­sen på et vel­holdt ar­ki­tekt­teg­net hus fra 1968. Der­eft er ta­ger vi tu­ren til Øst­fyn. Her skal vi se på en stor vil­la med ha­veud­gang til Ny­borg Vold. Aft enens sid­ste bo­lig er et CO2- ven­ligt hus, der ik­ke kræ­ver ved­li­ge­hol­del­se i de før­ste 50 år. Ham­mer­slag DR1: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.