E rø­de kort’

BT - - ALKA SUPERLIGA -

FFRREEDDAAGG 1 1. M. MA­JA 2J0 210515

BT er kom­met i be­sid­del­se af en skri­vel­se fra Eli­tedom­mer­grup­pen, der er s endt til al­le dom­mer e og linjedom­me­re i de beds te ræk­ker. Her slår de klokk eklart fast, a t Ma thi­as Zank a ( tv .) og Nic olai Jør gen­sen ( ne­derst i midt en), der beg­ge ne top er ble vet fri­kendt af DBU, bur­de ha­ve væ­ret ud­vist. Fo­to: Hen­ning Bag­ger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.