Po­kal­fi na­le­klar

FCK klar til tro­fæ- jagt eft er drøm­me­hug af Au­gustin­s­son

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Fo­to: Claus Fi­sker)

DBU PO­KA­LEN, 2. SE­MI­FI­NA­LE tvivl­s­om til op­gø­ret i det ve­stjy­ske.

Es­b­jerg gik der­med glip af klub­bens 10. po­kal­fi na­le, mens FCK i ste­det ram­te fi - na­le num­mer 10 med fem ge- vin­ster til føl­ge.

FCKs mod­stan­de­re bli­ver stærkt nedryk­nings­tru­e­de FC Vestsjæl­land, der be­sej­re­de Søn­derjy­ske al­le­re­de ons­dag og som syv år eft er fu­sionklub­bens fød­sel kan sæt­te kurs mod Par­ken til sin før­ste fi na­le.

Ni­co­lai Jør­gen­sen ( tv.) vin­der en luft­du­el med Da­ni­el Sten­derup, og til­sidst var FC Kø­ben­havn og­så oven­på.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.