Ba­nen blev krid­tet af

Sik­ker sejr til de dan­ske hånd­bold­her­rer over Hvi­derusland i for­modet svær EM- kval­kamp, hvor man og­så var nervøs for spille­un­der­la­get

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

EM- KVA­LI­FI­KA­TION

Pau­sestil­ling: ( 12- 17)

var der spil­let, før Gud­mun­dur Gud» Nåh men, vi lø­ste op­ga­ven godt sisk hold uden streg­spil­ler­stjer­ne­plad­sen vi­ste sig at væ­re ube­grun­det.munds­son vo­ve­de lidt af få­reskindsog lyk­ke­des med al­le fa­ser af spil­let, « nav­net Ba­bi­chev hav­de det dan­ske pel­sen. lød det fra en ty­de­ligt til­freds Mik­lands­hold ud­trykt be­kym­ring over an­mark mø­der i mor­gen Hvi

Den dan­ske ver­dens­stjer­ne Mikkel Han­sen, der var en stor op­le­vel­se kon­densvand på gul­vet i den sto­re derusland i re­tur­kam­pen i År­hus og kel Han­sen ly­ste op, og PSG- pro­fi len og is­cen­sæt­ter på et ve­l­o­p­lagt dansk hal, der nor­malt bru­ges til is­ho­ck­ey, kan de­fi ni­tivt sik­re sig EM- del­ta­gelvar og­så den før­ste, der ud­lag­de tek­hold. men fryg­ten for en ge­di­gen gli­de­ba­se. sten over for TV2s repor­ter. Op til kam­pen mod et hvi­derus- ne og en rut­sche­tur væk fra før­ste-

Mikkel Han­sen var en stør­re mund­fuld for det hvi­derus­si­ske for­svar. Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.