’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Kurt Thy­boe

Kam­pen er så stor, at skyg­ger­ne ef­ter den kan bli­ve me­get lan­ge

» Der er ga­ran­te­ret en pa­ra­graf: ’ In ca­se Man­ny wins we ha­ve ano­t­her’. Men det af­hæn­ger af, om no­gen af dem gi­der en gang til. Hvis det bli­ver en død­ke­de­lig fight, gi­der folk ik­ke. Mens en kno­ck­out i før­ste om­gang kun­ne tvin­ge en ny kamp frem, « si­ger han.

» Yester­day is hi­story. To­day is a myste­ry. But life is right now. Jeg kan godt li­de at hol­de mig i nu­et. Man­ny Pa­cqui­ao har en ka­rak­ter og det mod, det kræ­ver, « si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.