1,83

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Westerlo har ud­spil­let sin rol­le i kam­pen om en Eu­ro­pa Le­ague- plads eft er kun et po­int i de før­ste fi re kam­pe i slut­spils­grup­pe B. Da man tab­te med 1- 2 til Oo­sten­de sid­ste uge var kun 2.500 men­ne­sker mødt frem på Al­bert­parksta­dion, så hjem­me­ba­ne­for­de­len bli­ver næp­pe ret stor i aft en mod Lo­ke­ren. Gæ­ster­ne fø­rer grup­pen med 10 po­int og kva­li­fi ce­rer sig til de af­gø­ren­de kam­pe med en sejr. Westerlo mang­ler oven i kø­bet vig­ti­ge Jens Cools med ka­ran­tæ­ne, så her ta­ler bå­de mo­ti­va­tion og klas­se for det vel­be­tal­te 2- tal.

Od­dset er fun­det hos Lad­bro­kes

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.