3,50

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Bundop­gør fra Østrigs næst­bed­ste ræk­ke, hvor po­int­de­lin­gen vir­ker me­get højt pris­sat. Det hæn­ger pri­mært sam­men med, at Horn er ble­vet gjort til gan­ske kla­re fa­vo­rit­ter, hvil­ket kan vir­ke un­der­ligt med tan­ke på, at hol­det blot har vun­det en af de sid­ste ni liga­kam­pe og til­med mang­ler an­gri­be­ren Os­man Boz­kurt med ka­ran­tæ­ne. Hart­berg lig­ger sidst og vil med et ne­der­lag ha­ve seks po­int til red­ning, så et en­kelt po­int vil næp­pe væ­re spe­ci­elt util­freds­stil­len­de for nog­le af aft enens kom­bat­tan­ter. Sats på et op­gør ude vin­der i aft en.

Od­dset er fun­det hos Ti­pi­co

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.