2,10

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Man må ba­re let­te på hat­ten for Ho­bro, som har le­ve­ret et frem­ra­gen­de for­år og fak­tisk er det kun FCM, der har hen­tet fl ere po­int i 2015 end Ho­bro. Se­ne­st blev det til po­int imod net­op FCM, og det er i hvert fald svært at se, hvor­for AaB skal væ­re så kla­re fa­vo­rit­ter hér. Ho­bro får Martin Mik­kel­sen til­ba­ge eft er ka­ran­tæ­ne, så man nu kan møn­stre stær­ke­ste op­stil­ling, mens AaB fort­sat mang­ler Don­ny Gor­ter og Ras­mus Thelan­der og har le­ve­ret et me­get usta­bilt for­år. Ho­bro har for­må­et at hen­te po­int i de to før­ste kam­pe imod AaB og bør kun­ne gø­re det igen.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.