TIL­HØ­RE­RE: Vig­tigt med dag­pen­ge- ud­spil

BT - - NYHEDER -

BIR­GIT­TE JENSEN,

ik­ke med­lem af So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne: » Jeg sy­nes, det var en fin ta­le, hvor hun gjor­de det klart, at der skal in­ve­ste­res i vel­færds­sam­fun­det. Ik­ke fle­re nedskæ­rin­ger i det of­fent­li­ge, så­dan som blå blok vil det. Og så var det rart at få be­kræf­tet, at hun går ef­ter et nyt dag­pen­ge­sy­stem med lem­pe­li­ge­re genop­tje­nings­reg­ler. Jeg tror, stats­mi­ni­ste­ren ven­ter til det sid­ste, før hun ud­skri­ver val­get. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.