Gi­ver folk for nemt op, når der er kri­se i par­for­hol­det?

BT - - DEBAT -

Parforhold er svært – og man­ge gi­ver op, når der er kri­ser. Men i aft enens te­ma mø­der vi par, som er kom­met igen­nem kri­ser, ut­ro­skab og skils­mis­se og har fun­det hin­an­den igen i et nyt og stær­ke­re for­hold. Vi mø­der bl. a. Ghi­ta Nør­by og Svenn Skip­per, som eft er fl ere års skils­mis­se blev kæ­re­ster igen, men nu bor hver for sig. Vi mø­der og­så et par, som blev lyk­ke­li­ge igen eft er man­dens ut­ro­skab.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.