Sy­nes du, at De Ra­di­ka­le fort­sat skal væ­re med i re­ge­rin­gen, hvis rød blok vin­der val­get?

BT - - DEBAT - På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 11.14 R ØDE­LÆG­GER LAN­DET På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 10.38 R LIG­GER TIL HØJ­RE På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 11.20 R HAR GJORT SKA­DE NOK På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 11.40 DE RØ­DE HAR BRUG FOR R På fa­ce­book. com/ ditbt kl.

Ja, de fø­rer en an­svar­lig po­li­tik

Nej,

de fø­rer ik­ke rød po­li­tik

5.393 stem­mer på bt. dk

KAN IK­KE VIN­DE UDEN R

Ben­ny Skou Mor­ten­sen

Rød blok kan da ik­ke vin­de val­get uden Ra­di­ka­le Ven­stre, så det er ren uto­pi.

Bør­ge Per Ja­cob­sen

Det er sjæl­dent, jeg vil gi­ve Jo­han­ne Sch­midt- Nielsen med­hold, men her er hun in­de på no­get rig­tigt. Ud med De Ra­di­ka­le – de øde­læg­ger lan­det.

Hans Jør­gen Laur­sen

Der er vel ik­ke no­gen tvivl om, at De Ra­di­ka­le har me­re til fæl­les med høj­re end med ven­stre.

Ole Jensen

Ja, ud med De Ra­di­ka­le. De har gjort ska­de nok.

Mi­cha­el Den­ker

De rø­de kom­mer al­drig til mag­ten i det her land uden støt­te fra De Ra­di­ka­le.

Jørn Sø­ren­sen

Det er på ti­de at væl­ge De Ra­di­ka­le fra. Det skul­le væ­re sket for læn­ge si­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.