Be­tændt 1. maj

BT - - DEBAT -

Per­nil­le Ro­sen­krantz- Theil( S) har på egen hånd afl eve­ret et 14 si­ders gen­ne­m­ar­bej­det for­slag til frem­ti­dens dag­pen­ge til kom­mis­sio­nen. Thor­ning ram­te for­ment­lig loft et, da hun hør­te om so­lolø­bet. Især i be­tragt­ning af Ro­sen­krantz’ vel­kend­te, me­get tæt­te for­hold til Mette Fre­de­rik­sen. Thor­nings ri­val kan så­mænd me­get vel ha­ve væ­ret med til kug­le­støb­nin­gen.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.