Æg­te so­li­da­ri­tet

BT - - DEBAT -

Er det so­li­da­risk, når fl ere hund­re­de tu­sind men­ne­sker – nog­le me­ner op mod 800.000 – er sat uden for ar­bejds­mar­ke­det, for­di ad­gangs­bil­let­ten i form af løn og go­der til de forjæt­te­de job er så høj i Dan­mark, at man­ge men­ne­sker ik­ke har en chan­ce for at kun­ne ud­fyl­de den rol­le i sam­fun­det og de­res liv, som de ger­ne vil?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.