’’

BT - - NYHEDER - Sø­ren Ga­de

Al­le po­li­ti­ke­re, der si­ger, at de ik­ke ger­ne vil væ­re mi­ni­ster, de ly­ver

» Vi har et for­mand­skab, som beg­ge er valgt med stå­en­de ap­plaus. Det er så­dan, si­tu­a­tio­nen er. «

Så du er ik­ke en po­ten­ti­el ny for­mand for Ven­stre?

» Det er over­ho­ve­det ik­ke ak­tu­elt at ta­le om. Vi har et for­mand­skab, og Lars Løk­ke Ras­mus­sen er for­mand, og Kri­sti­an Jensen er næst­for­mand, « si­ger Sø­ren Ga­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.