Po­li­ti­et: Kniv­stik kan væ­re drabs­for­søg

BT - - NYHEDER -

VOLD

To yn­gre mænd træng­te nat­ten til i går ind i en lej­lig­hed i Her­ning, hvor be­bo­e­ren - en 32- årig mand - blev stuk­ket i be­net med en kniv. Midt- og Ve­stjyl­lands Po­li­ti ef­ter­for­sker sa­gen som et drabs­for­søg.

» Der er ik­ke no­get, der ty­der på et rø­ve­ri, der­for ef­ter­for­sker vi li­ge nu sa­gen som et drabs­for­søg, « op­ly­ser Gert Hø­eg, vagt­chef.

» Ind­til vi­de­re har vi in­gen spor af ger­nings­mæn­de­ne. Vi ved sim­pelt­hen ik­ke, hvem de er, om de hav­de re­la­tion til den 32- åri­ge mand, el­ler om de er fra om­rå­det, « si­ger vagt­che­fen.

De to mænd var klædt i sort, bar beg­ge hæt­te­blu­ser og vur­de­res at væ­re 170- 175 cm hø­je.

Den 32- åri­ge er sta­dig ind­lagt, men har det ud­mær­ket, op­ly­ser vagt­chef Gert Hø­eg. Sod

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.