Mu­sik­leg­en­den Ben E. King er død

BT - - NYHEDER -

DØDS­FALD

Man­ge af os kan den næ­sten ude­nad, soul- klas­si­ke­ren ’ Stand by me’ fra 1961.

Nu er man­den, der udø­de­lig­gjor­de den, selv død. 76 år gam­mel. Mu­sik­leg­en­den Ben E. King.

» Det er med stor sorg i hjer­tet, at jeg må si­ge far­vel til en af de sø­de­ste, mil­de­ste og mest ta­lent­ful­de sjæ­le, jeg har væ­ret så pri­vil­e­ge­ret at ken­de og kun­ne kal­de min ven i me­re end 50 år, « skri­ver ven­nen og kol­le­ga­en Gary U. S. Bonds på Fa­ce­book i en hyl­dest til Ben E. King.

Ben E. King s hit ’ Stand by me’ har i alt lig­get på Bil­l­bo­ards Top 100 9 gan­ge. 2 af dem i Kings even ver­sion, 7 i di­ver­se cover­ver­sio­ner.

» Jeg vid­ste, at den hav­de no­get. Men lag­de ik­ke me­re i det, « som Ben E. King for­tal­te i et in­ter­view til­ba­ge i 2012 om net­op ’ Stand by me’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.