Jag­ter spri­bi­list over mar­ker­ne

BT - - NYHEDER -

Sop­hie Ka­tri­ne Dür­r­feld

En be­ru­set mand kør­te op i en last­bil på mo­tor­vej­en i Nord­jyl­land og flyg­te­de bag­ef­ter over en mark. Po­li­ti­et har nu på­gre­bet man­den, op­ly­ser Nord­jyl­lands Po­li­ti.

På mo­tor­vej­en ved den nord­jy­ske by Vod­skov i nord­gå­en­de ret­ning kør­te en be­ru­set mand op i en last­bil om­kring kl. 13 i går ef­ter­mid­dags.

Po­li­ti­et var til­fæl­dig­vis i nær­he­den, men måt­te på en læn­ge­re lø­be­tur for at fan­ge den spi­ri­tuspå­vir­ke­de mand.

Straks ef­ter uhel­det sprang man­den nem­lig ud af bi­len og flyg­te­de til fods ud over mar­ker­ne.

» Be­tjen­te­ne måt­te lø­be ef­ter man­den igen­nem mark og krat, før det til sidst lyk­ke­des dem at ind­hen­te ham, « op­ly­ser vagt­chef hos Nord­jyl­lands Po­li­ti, som for­tæl­ler, at man­den nu er på­gre­bet.

In­gen per­so­ner kom til ska­de ved uhel­det.

En be­ru­set mand kør­te op i en last­bil på mo­tor­vej i Nord­jyl­land og flyg­te­de bag­ef­ter.

Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.