Fe­ri­e­pa­ra­dis ramt af haj- drab

BT - - NYHEDER - Sus­an­ne Jo­hans­son suss@ bt. dk

HAJANGREB

Sig nav­net Hawaii, og pa­ra­di­si­ske bil­le­der bøl­ger uden tvivl frem på din in­dre skærm.

Men ons­dag mor­gen blev pa­ra­di­set for­vand­let til et gruop­væk­ken­de ma­re­ridt, da en kvin­de blev bidt ihjel af en haj un­der sin dag­li­ge svøm­me­tur i det lu­ne hav.

Den 65- åri­ge Mar­ga­ret Cru­se var op­rin­de­lig fra San Fran­ci­sco, men hav­de de sid­ste man­ge år bo­et på øen Maui, hvor fle­re af hen­des ven­ner var bo­sat.

Og en af hen­des fa­ste ru­ti­ner var alt­så at svøm­me og snor­k­le sam­men med svøm­me­grup­pen The Maui Mer­maids, Maui- havfru­er­ne.

Så­le­des og­så ons­dag mor­gen.

» Hun var en me­get ru­ti­ne­ret og for­sig­tig svøm­mer, « si­ger ve­nin­den Savi­tri Carl­son, som var med, da ulyk­ken ske­te, om­end hun ik­ke så det.

» Det her var en tragisk ulyk­ke, ik­ke man­gel på for­sig­tig­hed. «

El­ske­de at svøm­me

Det lo­ka­le po­li­ti ved end­nu ik­ke, hvil­ken ty­pe haj der an­greb 65- åri­ge Mar­ga­ret Cru­se, li­ge­som de iføl­ge Reu­ters hel­ler ik­ke har of­fent­lig­gjort om­fan­get af ska­der.

Men iføl­ge af­dø­des bror hav­de haj­en an­gre­bet bå­de hen­des an­sigt, over­krop og arm.

» Hun el­ske­de at svøm­me, og var al­drig ban­ge. Jeg er sik­ker på, at hun hav­de respekt for, at na­tu­ren kan væ­re barsk nog­le gan­ge, « si­ger bro­de­ren til Reu­ters.

Det er kun to år si­den, at Hawaii sidst var ramt af hajangreb. He­le to gan­ge i 2013 blev hen­holds­vis en lo­kal og en turist bidt ihjel af en haj i sam­me om­rå­de.

65- åri­ge Mar­ga­ret Cru­se blev ons­dag bidt ihjel af en haj på Hawaii. Det er kun to år si­den, at ha­jer­ne sidst gik til an­greb på Hawaii. Til høj­re er det dog en rev­le­haj, som be­teg­nes som ik­ke- far­lig. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.