3x

BT - - TV -

HE­AD IN THE CLOUDS Over­klas­sepi­gen Gil­da og ir­ske Guy bor sam­men med den span­ske fl ygt­ning Mia i en lej­lig­hed i 1930’ er­nes Pa­ris. Men snart træk­ker skyg­ger­ne sig sam­men om den mun­tre mé­na­ge à trois. I Spa­ni­en ra­ser bor­ger­kri­gen. SCHIN­D­LERS LI­STE Un­der An­den Ver­denskrig for­sø­ger den ty ske for­ret­nings­mand Schin­d­ler at red­de så man­ge jø­der som mu­ligt.

Kl. 23.50

Kl. 20.50

Penél­ope Cruz.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.