Stjer­ne- for­vir­ring

BT - - BILER -

I lør­dags skrev vi om Eu­ro NCAPs crash­test af Fi­at 500X, Ma­z­da 2, Re­nault Es­pa­ce og Suzuki Vi­ta­ra. De to før­ste fik fi­re stjer­ner, de to sid­ste de mak­si­ma­le fem. Desvær­re kom vi til at brin­ge et par hal­ve sand­he­der. Der­for: Ma­z­da 2 og Fi­at 500X vil al­drig, som vi skrev, kun­ne bli­ve 5- stjer­ne­de, hel­ler ik­ke hvis de er ud­sty­ret med au­to­ma­tisk nød­brem­se, AEB In­terUr­ban. En bil vil ik­ke kun­ne ud­sty­res med fle­re stjer­ner, end Eu­ro NCAP har til­delt den. Fær­re stjer­ner er dog mu­ligt: Suzuki Vi­ta­ra fik fem stjer­ner, da den er te­stet med au­to­ma­tisk nød­brem­se, men med træk på for­hju­le­ne og med Com­fort- ud­styr vil den væ­re 4- stjer­net.

Den nye Ma­z­da 2 fik fi­re stjer­ner i Eu­ro NCAPs crash­test.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.