I 2018 slår bi­len selv alarm

BT - - BILER - Når air­bag­gen ud­lø­ses, rin­ges 112.

Hvis en air­bag ud­lø­ses, rin­ger bi­len selv ef­ter hjælp. Det bli­ver vir­ke­lig­he­den, ef­ter Eu­ro­paPar­la­men­tet for­le­den vedt­og, at sy­ste­met fra 31. marts 2018 skal væ­re mon­te­ret i al­le nye bi­ler ty­pe­god­kendt til salg i EU. 25.700 blev i 2014 dræbt i tra­fi­ku­lyk­ker i de 28 EU- lan­de. Når sy­ste­met er mon­te­ret i al­le bi­ler, vil dødstal­let kun­ne med 10 pct. om året. mor­ten

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.