HER ER VO­RES FA

BT - - ÅRHUNDREDETS KAMP -

DE HEP­PER PÅ MAN­NY Da­ni­el Re­mar og Las­se Vø­ge Men hvis de skul­le væl­ge en vin­der med de­res bok­se­hjer­te, så går sym­pa­tien til Man­ny Pa­cqui­ao.

Ind­tryk­ket af, at stør­ste­delen af hol­der med fi lip­pi­ne­ren, men tror på hans ame­ri­kan­ske mod­styk­ke, ram­mer me­get godt stem­nin­gen i re­sten af bok­se­ver­de­nen.

De fl este øn­sker at se den ube­sej­re­de og rapkæft ede Floyd Maywe­at­her kom­me ned med nak­ken for før­ste gang i 48 for­søg.

Om Man­ny Pa­cqui­ao ska­ber over­ra­skel­sen får al­le sva­ret på om­kring klok­ken 5 i nat.

LØR­DAG 2. MAJ 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.