AVO­RIT

BT - - ÅRHUNDREDETS KAMP - Hans Hen­rik Palm

LØR­DAG 2. MAJ 2015

DEN TID­LI­GE­RE EU­RO­PA­ME­STER

Hans Hen­rik Palm rej­ste tors­dag til Las Ve­gas, hvor han skal se bra­get mel­lem Pa­cqui­ao og Maywe­at­her. » Der er in­gen tvivl om, at min sym­pa­ti lig­ger hos Pa­cqui­ao. Det er jo fol­kets mand, og han frem­står som den klart mest sym­pa­ti­ske. Jeg hå­ber af mit bok­se­hjer­te, at han vin­der. Men jeg må si­ge, at min bok­se­hjer­ne si­ger Maywe­at­her. Han er en frem­ra­gen­de bok­ser, og han har den fan­ta­sti­ske ev­ne, at han kan om­stil­le sin boks­ning til de ty per, han mø­der. Maywe­at­her har et væ­sen, som gør, at en­ten så sy­nes man, at han er fed fyr, el­ler og­så sy­nes man, han er en klap­hat. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.