Pro­mo­tor: Sejr i aft en - så ven­ter Ru­dy

BT - - ÅRHUNDREDETS KAMP - DAN­SKER- BRAG Da­ni­el Re­mar og Sø­ren Sor­gen­fri

» Der er ik­ke råd til et ne­der­lag, Pa­tri­ck skal vin­de. Hvis han ta­ber, ry­ger kam­pen mod Ru­dy ud af vin­du­et. Der­for er det vig­tigt, at Pa­tri­ck hol­der fo­kus på kam­pen mod Acos­ta og vin­der med stil, « si­ger Nis­se Sau­er­land.

Ri­ver Ru­dy over

Pa­tri­ck Nielsen skal i il­den i Fre­de­riks­berg- hal­ler­ne mod ar­gen­tin­ske Acos­ta på grund af et afb ud fra lil­le­bror Mi­cki Nielsen. Og hvis Pa­tri­ck Nielsen som kræ­vet vin­der, er han klar til at se Ru­dy Mar­kus­sen i øj­ne­ne i rin­gen:

Pa­tri­ck Nielsen er sær­de­les klar til en kamp mod Ru­dy Mar­kus­sen. Men vej­en til det op­gør går via en sejr i af­ten mod Ru­ben Edu­ar­do Acos­ta. Fo­to: Erik Ref­ner

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.