’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Jesper Jensen

Jeg ar­bej­der he­le ti­den på at bli­ve bed­re og byg­ger vi­de­re i SHL i næ­ste sæ­son

Han var læn­ge om at slå igen­nem på lands­hol­det og var un­der Per Bäck­man i fl ere år en mar­gi­nal­spil­ler, men i dag spil­ler han i førstekæ­den med Pa­tri­ck Bjor­k­strand og Fre­de­rik Storm.

In­gen dansk VM- spil­ler har ta­get et så stort skridt som ’ Zla­tan’, som i man­ge eks­per­ters øj­ne var en af Alls­venskans to- tre bed­ste spil­le­re og hav­de en nøg­lerol­le på Rög­les ny­op­ryk­ke­de SHL- hold ( Svenska ho­ck­ey­ligan).

» Jeg ar­bej­der he­le ti­den på at bli­ve bed­re og byg­ger vi­de­re i SHL i næ­ste sæ­son, « si­ger han.

I BTs op­tik har su­pe­re­le­gan­te Jesper ’ Zla­tan’ Jensen det bed­ste skøjte­løb af al­le på VM- hol­det. Var hans spil i egen zo­ne en­gang et pro­blem, har han ud­vik­let sig de­fen­sivt og er ble­vet en stærk tovejs- spil­ler.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.