Fem ter­r­or­an­greb i spor­tens ver­den

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Mün­chen 1972.

For før­ste gang i idræt­tens hi­sto­rie bru­ges en be­gi­ven­hed til en po­li­tisk ma­ni­fe­sta­tion, der får vær­st tæn­ke­li­ge ud­gang med 16 dræb­te fra den is­ra­el­ske lejr. Bag an­gre­bet står den palæsti­nen­se­re fra be­væ­gel­sen Sor­te Sep­tem­ber.

At­lan­ta 1996.

At­lan­ta 1996. OL i USA ram­mes af en bom­be pla­ce­ret af en eks- sol­dat med eks­per­ti­se i spræng­stof­fer. Den liv­s­tids­døm­te Eric Ru­dolp­hs ’ sag’ hand­le­de mest om an­ti- abort lov­giv­ning og bøs­se­had. Ru­dolph af­so­ner fi­re gan­ge liv­s­tid.

Øje­blik­ket hvor den ene af to bom­ber de­to­ne­rer, mens lø­be­re er på vej mod mål­stre­gen i Bo­ston Ma­rat­hon.

Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.