Od­dset- spil­ler­ne tror på Maywe­at­her

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Eft er års tov­træk­ke­ri er det søn­dag mor­gen en­de­lig tid til den stør­ste bok­se­kamp i man­ge år, når Floyd Maywe­at­her går i rin­gen for at mø­de Man­ny Pa­cqui­ao i MGM Grand Gar­den i Las Ve­gas.

Floyd Maywe­at­her an­ses af man­ge bok­se­eks­per­ter som den bed­ste bok­ser på tværs af al­le vægt­klas­ser og har im­po­ne­ren­de 47 sej­re i li­ge­så man­ge kamp på CV ´ et. Men kan ” Pret­ty Boy” Maywe­at­her be­sej­re den fi lip­pin­ske bok­se­le­gen­de Man­ny ” Pac- Man” Pa­cqui­ao?

Od­dset- spil­ler­ne hos Dan­ske Spil er ik­ke i tvivl. Ame­ri­kan­ske Floyd Maywe­at­her kom­mer til at træk­ke sig sej­rs­rigt ud af år­hund­re­dets bok­se­kamp, idet over 70 pro­cent af spil­le­ne er sat på sejr til ham.

Des­u­den tror Od­dset- spil­ler­ne me­get på, at Maywe­at­her af­gør kam­pen før tid til od­ds 5,90 hos Dan­ske Spil.

Fo­to: Scan­pix Den­mark

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.