2,02

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

For Genk er sejr ik­ke nød­ven­dig­vis nok mod mo­ti­va­tions­lø­se WaaslandBe­ve­ren. Vær­ter­ne har nem­lig en klart dår­li­ge­re målsco­re end Me­che­len på før­ste­plad­sen, så der­for skal man bru­ge så stor en sejr som mu­ligt i aft en. Det bur­de dog og­så væ­re mu­ligt at sen­de gæ­ster­ne hjem med en øre­tæ­ve, for Waasland- Beveren har blot vun­det en af de sid­ste 16 kam­pe og stil­let op med et hav af re­ser­ve­spil­le­re de sid­ste par kam­pe. Ru­ti­ne­re­de Sie­be Blon­del­le har til­med ka­ran­tæ­ne i for­sva­ret, så her lig­ner det over­le­gen hjem­me­sejr.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.