UGENS APP

BT - - KORT NYT -

Bru­ger du YouTu­be som mu­si­k­af­spil­ler, er PlayTu­be li­ge no­get for dig. PlayTu­be kom­bi­ne­rer YouTu­bes hav af mu­sik­vi­deo­er med en bru­ger­fla­de, der min­der om det, du ken­der fra Spo­ti­fy, Wimp m. fl. Med et YouTu­be- lo­gin kan du sø­ge ef­ter play­li­ster og la­ve di­ne eg­ne. Men her stop­per fortræf­fe­lig­he­der­ne ik­ke. Nor­malt når man bru­ger YouTu­be på An­droid el­ler iPho­nes, luk­ker mu­sik­ken ned, imens man bru­ger an­dre ap­ps. Det er ik­ke til­fæl­det her, hvor du kan sty­re ly­den di­rek­te via dit he­ad­set. Du kan og­så sæt­te alar­men og bli­ve væk­ket af din ynd­lings­play­li­ste. In­fo: Playtu­be Plat­form: IOS og An­droid Pris: Gra­tis

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.