Chri­sti­an Bitz

BT - - INTERVIEW -

• P. t. ak­tu­el hver ef­ter­mid­dag i Tv2- pro­gram­met ’ Go’ ap­pe­tit med Bitz og Holm’. • Fast er­næ­rings­eks­pert på ’ Go’mor­gen Dan­mark’ på TV2. Ud­vik­le­de ’ Madmagasinet’ på DR som han sid­ste år var vært på. • Ud­dan­net cand. sci­ent. i hu­man er­næ­ring. Forsk­nings­chef på Her­lev Ho­spi­tal og for­fat­ter. • Hol­der om­kring 150 fored­rag om året bl. a. un­der tit­len ’ Luk mun­den og let rø­ven’ el­ler – det ny­e­ste ’ Uper­fekt’. • Har en sund­heds­mis­sion: om at sund­hed skal sma­ge og fø­les fan­ta­stisk og ik­ke ba­se­res på ho­kus- po­kus- hel­se el­ler aske­ti­ske kost­prin­cip­per. • Tid­li­ge­re fo­to­mo­del bl. a. for Paul Smith og se­ne­st Tø­j­eks­per­ten. • Har bl. a. skre­vet bø­ger­ne ’ Bitz din Sund­hed’, ’ Ver­dens Bed­ste Kur’, ’ VBK 2.0’ og ’ Uper­fekt’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.