Spis dig fra uren hud:

BT - - KLUMME - Det op­byg­ger hu­den: Det øde­læg­ger hu­den: Go­de tips:

• Tør­re­de abri­ko­ser ( vælg de us­vov­le­de), mæl­kebøt­te­bla­de, gu­le­rød­der, tang, kål, chi­li, mango, pa­paya, fer­sken, sve­sker, as­p­ar­ges, broc­co­li, fen­ni­kel, grøn sa­lat, per­sil­le, spi­nat, brønd­kar­se, mand­ler, vil­de ris, avo­ca­do, se­sam­frø, solsik­ke­ker­ner. • Hvidt suk­ker ’ stjæ­ler’ es­sen­ti­el­le mi­ne­ra­ler, der gør hu­den stærk. • To­bak ’ stjæ­ler’ ilt fra di­ne cel­ler. • Stress ’ stjæ­ler’ næ­rings­stof­fer og dræ­ner dig for ener­gi • For me­get sol og var­me. Væn dig lang­somt til so­lens stråler. • Drik dig til bed­re hud og min­dre stress. Drik mindst 2 l. vand dag­ligt. Al­ko­hol og kof­fe­in vir­ker vand­dri­ven­de og tæl­ler ik­ke med i regn­ska­bet.

Smoo­t­hies –

Mod uren hud: • Gu­lerod, kål og per­sil­le. • Gu­lerod, in­ge­fær og per­sil­le. • Spi­nat, as­p­ar­ges og gu­lerod. • Spi­nat, kål og grøn pe­ber. • Spi­nat, sød kar­tof­fel, grøn pe­ber og æb­le. Mod tidlig al­dring og ryn­ker: • Æb­le, per­sil­le, spi­nat og gu­lerod. • Æb­le, ana­nas og agurk. • Æb­le, kål, per­sil­le og gu­lerod. • Æb­le, broc­co­li, hvid­løg, to­mat, blad­sel­le­ri og grøn pe­ber. • Æb­le, vand­me­lon, vin­d­ru­er og ci­tron. Mod cel­lu­li­tes ( ap­pels­in­hud): • Æb­le, in­ge­fær og gu­lerod. • Æb­le, pæ­re, agurk og broc­co­li. • Æb­le, in­ge­fær, gu­lerod og rød­be­de. • Æb­le, kål, ap­pels­in. • Gu­lerod, in­ge­fær og me­lon. • Gu­lerod, ap­pels­in, per­sil­le og broc­co­li.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.