Anders Ber­ge

BT - - KLUMME -

• Født i 1972. • Hans for­æl­dre hav­de i for­vej­en tre børn hver, så Anders er yngst af syv. • Født og op­vok­set på Ni­be­eg­nen, hvor han bor i dag. • Al­ko­ho­li­ker, men har ik­ke druk­ket si­den 17. maj 2013. • Ar­bej­der på sin brors mink­farm. • I fri­ti­den cyk­ler han mo­un­tain­bi­ke. • Fri­vil­lig i Vest­him­mer­land Kom­mu­nes Ud­sat­te­råd, hvor han ’ spi­ser ka­ge, drik­ker kaf­fe og gi­ver kom­mu­nen go­de råd om, hvor­dan de skal hånd­te­re f. eks. al­ko­ho­li­ke­re’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.