Mette Ma­rie Lei Lan­ge

BT - - TEMA - Født: Gift: Mor: Ud­dan­net: Tid­li­ge­re: Følg hen­de:

• • • Ber­ta. • Kan­di­dat fra Roskil­de Uni­ver­si­tet ( RUC) i psy­ko­lo­gi og kom­mu­ni­ka­tion. • Di­gi­tal­re­dak­tør på mo­de­ma­ga­si­ner­ne EL­LE og IN. • På twin­pe­aks. dk og In­tra­gram: @ mm­leilan­ge

9. ok­to­ber 1981. Med sku­e­spil­ler Jon Lan­ge. Til tvil­lin­ger­ne Hu­go og

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.