Der uden bu­ler

BT - - KROP I BALANCE -

he­den. For slan­ke og nor­mal­væg­ti­ge kvin­der skal ik­ke ta­be sig for at kom­me ap­pels­in­hu­den til livs. Det sam­me gæl­der dig, der tæn­ker, at du ba­re li­i­i­i­ge skal af med tre til seks ki­lo, og så er du stram­met op. Det kom­mer ik­ke til at ske.

Drop biki­ni­ku­ren

Løs­nin­gen er der­i­mod ret sim­pel. Den fin­des ba­re et helt an­det sted end dér, hvor du er vant til at kig­ge. For du skal ik­ke spi­se min­dre. Du skal ik­ke drop­pe kul­hy­dra­ter­ne. Og du skal ik­ke træ­ne puls- og kredsløb­stræ­ning.

Det du skal er at drop­pe de man­ge ti­mer på lø­bebån­det og cyk­len. Drop­pe fa­ste og low carb- ku­re. I ste­det skal du byg­ge di­ne mus­k­ler op. For der skal vægt­træ­ning til for at byg­ge et par run­de bal­der og stær­ke lår.

Og du skal spi­se dig mæt i al­si­dig mad – uden at ske­le til mysti­ske fø­de­va­re­re­strik­tio­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.