Der­for skal du træ­ne:

BT - - KROP I BALANCE -

Træ­ning ak­ti­ve­rer dit ner­ve­sy­stem, der sty­rer de hur­ti­ge mu­skel­fi­bre, der for­mer krop­pen.

For­bed­rer di­ne mus­k­lers ev­ne til at lag­re kul­hy­dra­ter.

Øger din mu­skel­mas­se. Er du slank og nor­mal­væg­tig kom­mer du ik­ke til at ta­be ét gram fedt, hvis ik­ke du ta­ger på i mus­k­ler.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.