Vær en god ven

BT - - BOG- FIX -

’ Mø­der du no­gen før­ste gang, er det en god ide at gi­ve hånd’. ’ Sig ik­ke nej til en le­ge­af­ta­le for øje­blik­ket ef­ter at si­ge ja til en an­den’. ’ Tak og und­skyld er de to vig­tig­ste ord. Beg­ge skal du læ­re at bru­ge na­tur­ligt’. Så­dan ly­der nog­le af rå­de­ne i ’ Op­før dig or­dent­ligt’, bo­gen om takt og to­ne til børn og de­res for­æl­dre. Carl­sen, 100 kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.