’ Jeg æder alt fra Bob Dylan råt’

Carl Emil Pe­ter­sen fra ban­det ’ Uli­ge Num­re’ føl­ger si­ne ynd­lings­sangskri­ve­re – Bob Dylan, Jeff Twe­e­dy og Ry­an Adams – på nært hold

BT - - BOG- FIX - Hen­ning Ho­eg Fo­to: Mads Nis­sen Hvad lyt­ter du til for ti­den? Hvad er din ynd­lings­mu­sik? Hvad har du se­ne­st set i bi­o­gra­fen? Hvad er din fa­vo­rit­film? Hvil­ken kon­cert har du se­ne­st væ­ret til? Hvad er din fa­vo­rit­kon­cert? Hvad ser du al­tid i tv? Hvad

ho­eg@ bt. dk Dan­mark er lidt af et legoland, og Jakob Ejers­bos be­skri­vel­ser er ut­ro­ligt flot­te. « » Jeg er lidt vild med Fat­her Jo­hn Misty. Hans nye pla­de ’ I Love You, Ho­ney­bear’ er lidt fjol­let, men og­så fa­sci­ne­ren­de. Han syn­ger lidt som Elt­on Jo­hn. Men hans san­ge er vir­ke­lig ori­gi­na­le. « » Jeg føl­ger sangskri­ve­re som Bob Dylan, Jeff Twe­e­dy og Ry­an Adams på vir­ke­lig nært hold og æder det he­le råt. Jeg er og­så vild med P. J. Har­vey. Hun har vir­ke­lig mod og klas­se. « » I hjemmebiografen så vi for ny­lig Wes An­der­sons ’ Grand Bu­da­pe­st Ho­tel’. Det var li­ge på – en fin film. En vir­ke­lig god ka­mer­a­fø­ring, der fik det til at min­de om en te­a­te­ro­p­le­vel­se. « » Jeg el­sker mu­sik­film. Spe­ci­elt Martin Scor­seses kon­cert- og mu­sik­film. ’ No Di­rection Ho­me’ og ’ The Last Waltz’ er fan­ta­sti­ske. De fan­ger en tid og nog­le øje­blik­ke, der al­drig vil gen­ta­ge sig. Og be­skri­ver det på en fan­ta­stisk må­de. « » Vi så Ry­an Adams i Fal­ko­ner­sa­len. Men han har nog­le pro­ble­mer med hø­rel­sen, så ly­den var me­get lavt – næ­sten for lav. Men det var og­så en fan­ta­stisk op­le­vel­se. « » Jeg tror, det bli­ver Ry­an Adams. Han har ba­re nog­le helt fan­ta­sti­ske san­ge. « » Jeg har ik­ke selv et tv- ap­pe­rat. Men jeg kan godt li­de at se nyhe­der en gang imel­lem. Jeg ser og­så Net­flix og HBO. Jeg kan godt li­de for­ma­tet, hvor man selv be­stem­mer hvor og hvor­når. Jeg er f. eks vild med ’ Bo­ardwalk Em­pi­re’ og ’ The Sop­ra­nos’. Do­ku­men­tar­film fa­sci­ne­rer mig og­så. For ny­lig så jeg do­ku­men­tar­se­ri­en ’ The Jinx’ – om den mord­mistænk­te ame­ri­kan­ske mil­li­o­nær Ro­bert Durst. Den var helt ut­ro­lig. « » Der er rig­tig me­get, jeg ik­ke gi­der se i tv. Så me­get, at jeg knap kan næv­ne det. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.