Carl Emil Pe­ter­sen

BT - - BOG- FIX - Født: Job: Adres­se: Æg­te­ska­be­lig sta­tus: Gen­nem­brud: Sær­ligt: Har få­et Ak­tu­el:

• I Kø­ben­havn, 1990. • Kom­po­nist og for­san­ger i ban­det ’ Uli­ge Num­re’. • Chri­sti­ans­havn med ud­sigt over Chri­sti­a­nia. • Ugift men har en kæ­re­ste. • Med num­me­ret ’ Kø­ben­havn’. • et tre- årigt le­gat fra Sta­tens Kunst­fond på 855.000 kr. • Skal på som­mer­tur­né med al­bum­met ’ Grand Prix’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.