’’

BT - - NYHEDER -

Den bed­ste må­de, jeg kan si­ge det på, er ved at spør­ge, hvor­for er det re­le­vant at vi­de, hvad vi bru­ger på fol­ke­sko­len? El­ler so­ci­a­l­om­rå­det osv.? Sva­ret er, at det er re­le­vant, for­di man skal til­ret­te­læg­ge po­li­tik­ken ud fra det

Martin Hen­rik­sen, in­te­gra­tions­ord­fø­rer for Dansk Fol­ke­par­ti

Fo­to: Erik Ref­ner

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.