’’

BT - - NYHEDER - Mar­gret­he Käh­ler, se­ni­o­r­kon­su­lent i Æl­dre Sa­gen

Man skal væ­re me­get om­hyg­ge­lig, når man la­ver en me­di­cin­plan for æl­dre

med kraft ige bi­virk­nin­ger og oft e har en be­græn­set eff ekt. For ek­sem­pel kan de æl­dre bli­ve kon­fu­se, sove dår­ligt, få ned­sat­te kog­ni­ti­ve ev­ner

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.