’’

BT - - NYHEDER - Char­lot­te Juul i ’ He­le hi­sto­ri­en’, TV2

Jeg ved, at når han bli­ver gam­mel, og hvis han no­gen­sin­de bli­ver svag, så bli­ver det mig, der skal pas­se på ham

for­tal­te Jan Fog nem­lig, at han hav­de få­et kræft . Kro­nisk lym­fa­tisk leukæ­mi for at væ­re helt præ­cis – i dag­lig ta­le blod­kræft .

Barn­doms­ven­nen Hans Rye me­ner, at Jan Fog har følt en sam­hø­rig­hed med Char­lot­te Juul. Net­op for­di han in­gen børn har få­et , tog han sig i ste­det af sin Char­lot­te. Og æg­te­ska­bet med hen­de blev hans te­sta­men­te.

» I vil se mig som 90- årig, som den æld­ste sta­dig kø­ren­de ejen­doms­mæg­ler. Og det er jeg helt sik­ker på. « Så­dan af­slut­ter Jan Fog i do­ku­men­ta­ren på TV2.

I går, lør­dag den 2. maj, blev han bi­sat fra Sko­vs­ho­ved Kir­ke eft er to års kræft syg­dom. Han blev 66 år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.