’’

BT - - NYHEDER - Jan Fog i ’ He­le hi­sto­ri­en’, TV2

Når Char­lot­te får en ny kæ­re­ste, så stik­ker det da lidt. Men det er jo en del af li­vet at ac­cep­te­re det

da hun ar­bej­de­de på ple­je­hjem, og at han kør­te ved si­den af hen­de i sin bil, mens hun cyk­le­de hjem fra ar­bej­de, så de kun­ne ta­le sam­men.

De­res for­hold – og til­med æg­te­skab – var an­der­le­des end de fl este an­dres. Det be­gynd­te som et li­den­ska­be­ligt for­hold til den den­gang kun

17- åri­ge gym­na­sie-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.