AU­STRA­LI­EN

BT - - NYHEDER -

Fem per­so­ner er om­kom­met i Qu­e­ensland, da de­res bi­ler blev skyl­let af vej­en, eft er et vold­somt regn­vejr og eft er­føl­gen­de over­svøm­mel­se ram­te om­rå­det . På få ti­mer faldt der over 360 mil­li­me­ter regn fre­dag aft en lo­kal tid, hvil­ket skab­te ka­o­ti­ske til­stan­de på ve­je­ne, hvor tre mænd, en kvin­de og en lil­le dreng mi­ste­de li­vet. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.